FAQs

Các Câu Hỏi Thường Gặp


Tại đây bạn có thể tìm thấy danh sách các câu hỏi thường gặp (FAQ) trên các sản phẩm của chúng tôi.
Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu bổ sung, xin vui lòng gọi 03-5191 2020.

Bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn làm sạch chi tiết cho tất cả các sản phẩm trong phần Bảo Quản & Vệ Sinh của trang web này.

Để được bảo hành hoặc sửa chữa, vui lòng liên hệ với đại lý mà bạn đã mua sản phẩm. Đại lý sẽ làm việc với nhà chế tạo đã lắp ráp sản phẩm để kịp thời sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ bộ phận bị lỗi. Nếu đại lý của bạn không còn kinh doanh hoặc bạn được thừa hưởng mành Hunter Douglas từ ngôi nhà bạn mua của người khác, vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Hunter Douglas cam kết các sản phẩm của chúng tôi không có khiếm khuyết về vật liệu hoặc tay nghề trong nhiều năm sau khi mua sản phẩm nguyên bản. Để biết thêm chi tiết bảo hành truy cập Yêu cầu bảo hành.

Tất cả các sản phẩm của Hunter Douglas đều được thiết kế an toàn và cung cấp các tính năng an toàn tiêu chuẩn hoặc tùy chọn. Bạn có thể lựa chọn các giải pháp an toàn đối với các hệ thống nâng tay, dây kéo cố định hoặc hệ thống tự động hóa.

Một số sản phẩm của chúng tôi có thay đổi kích thước, tuy nhiên có một số hạn chế nhất định với vải, hệ thống nâng, tuyến dây và kích thước nói chung. Bạn sẽ cần liên hệ với đại lý của mình và họ sẽ liên lạc với nhà máy để xem những gì có thể được thực hiện.

Hệ thống điều khiển tự động PowerView® Motorization, điều khiển từ xa và hệ thống nâng thủ công sáng tạo có sẵn cho nhiều loại mành của Hunter Douglas. Chọn Hệ thống điều khiển trong phần Sản phẩm, bạn sẽ tìm được những thông tin về hệ thống vận hành có sẵn của từng loại mành.

Hunter Douglas không bán trực tiếp cho người tiêu dùng, tuy nhiên nếu bạn truy cập Tìm Đại lý, chúng tôi có thể giới thiệu bạn đến Đại lý của Hunter Douglas trong khu vực của bạn.