Hunter Douglas Asia | Register Warranty

Yêu Cầu Bảo Hành


Bảo hành 2 năm
 
Chế độ bảo hành của Hunter Douglas với mong muốn đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng khi lựa chọn, mua và sử dụng các sản phẩm che cửa của chúng tôi. Nếu bạn không hài lòng với các sản phẩm đã mua, chỉ cần liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: +84 90 466 6438. Chế độ bảo hành của chúng tôi như sau:

Bảo hành
 • Bảo hành 2 năm đối với các khuyết tật về vật liệu, tay nghề kể từ ngày xuất hóa đơn.
 • Bảo hành 2 năm cho  động cơ, linh kiện và giá đỡ nội bộ kể từ ngày xuất hóa đơn.
 • Việc sửa chữa và / hoặc thay thế sẽ được thực hiện với các sản phẩm tương tự hoặc tương tự.
 • Chi trả tiền nhân công và vận chuyển trong năm đầu tiên. 
Không được bảo hành
 • Bất kỳ điều kiện gây ra bởi hao mòn thông thường.
 • Vượt quá quy định về kích thước.
 • Lạm dụng, tai nạn, hoặc tự ý thay đổi sản phẩm.
 • Tiếp xúc với các yếu tố (thiệt hại do nắng, gió, nước / độ ẩm) và biến màu theo thời gian được coi là hao mòn thông thường.
 • Không tuân theo hướng dẫn của chúng tôi về đo lường, lắp đặt, vệ sinh hoặc bảo trì đúng cách.
 • Phí vận chuyển, chi phí loại bỏ và cài đặt lại.
 • Chi phí vận chuyển và nhân công kể từ năm thứ 2 trở đi.
Vui lòng đăng ký sản phẩm của bạn với chúng tôi để được bảo hành 2 năm, vui lòng điền vào các phần dưới đây: 

Please register your product with us to be entitled for 2 years warranty, kindly fill in sections below: